Fani foodtrucków - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

 • pl

10-12.09.2021

Ktoś kie­dyś po­wie­dział, że nie ma bar­dziej szcze­rej mi­ło­ści niż mi­łość do je­dze­nia. Cał­ko­wi­cie się z tym zga­dza­my i za­pra­sza­my na ko­lej­ną edy­cję Zlo­tu Fo­od­truc­ków przy na­szej Ga­le­rii już 10-12 wrze­śnia. Śmia­ło mo­że­my za­ry­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że to Wasz ulu­bio­ny fe­sti­wal w Ko­ni­nie!

Wspól­nie wy­bie­rze­my się w naj­bar­dziej od­le­głe za­kąt­ki świa­ta i spró­bu­je­my nie­sa­mo­wi­tych po­traw. Dro­dzy ro­dzi­ce, za­bierz­cie ma­lu­chy – spe­cjal­nie dla nich w pią­tek i w so­bo­tę przy­go­to­wa­li­śmy dmu­cha­ny plac za­baw „ROBOT”!

Za­pra­sza­my w pią­tek i so­bo­tę w go­dzi­nach 11:00 – 21:00 oraz w nie­dzie­lę od 11:00 do 20:00.
Bę­dzie­cie?
Swoją obecność potwierdzili:

 • Pan Burger – amerykańskie burgery
 • Pan Fryta – frytki belgijskie
 • Viva Mexico – tex mex
 • Shinsen Ramen
 • Pai Chi Wo – bułeczki bao, chińskie pierożki na parze
 • Pulled Pork –  szarpana wieprzowina
 • Smaki Puszczy – zapiekanki
 • Mr Łasuch – kurczaczki
 • Łasuch Cafe – kawa
 • Le mini – lemoniada molekularna
 • Raz ugryźć proszę –  naleśniki słodkie i wytrawne

Wy­bor­ne po­tra­wy, wspa­nia­łe to­wa­rzy­stwo, re­laks pod chmur­ką są gwa­ran­cją uda­ne­go week­en­du! Za­pra­sza­my, spędź­my czas w pysz­nym kli­ma­cie!

PS Pa­mię­taj­cie o za­cho­wa­niu bez­pie­czeń­stwa! Dy­stans spo­łecz­ny, de­zyn­fek­cja rąk – to pod­sta­wa!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?