Regulamin centrum - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

 • pl

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo osób prze­by­wa­ją­cych na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go Galeria Nad Jeziorem przy ul. Paderewskiego 8, a tak­że w ce­lu za­cho­wa­nia po­rząd­ku, Dy­rek­cja Cen­trum pro­si o prze­strze­ga­nie na­stę­pu­ją­cych za­sad:

 1. Nie jest dozwolone, aby na terenie Centrum przebywały osoby:
 • w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
 • zachowujące się w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa
 • mające negatywny wpływ na funkcjonowanie i wizerunek Centrum,
 • powodujące bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla ludzi i obiektu.
 1. Nie jest dozwolone, aby na terenie Centrum miały miejsce następujące sytuacje:
 • wprowadzanie rowerów, łyżworolek, deskorolek, hulajnóg itp. i jazda na nich
 • handel obnośny, rozprowadzanie prospektów i ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych oraz fotografowanie bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum
 • używanie wózków towarowych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem
 • palenie wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi do tego miejscami
 • spożywanie alkoholu
 • zastawianie, blokowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.
 1. Zwierzęta
 • Galeria jest obiektem przyjaznym psom asystującym.
 • Z zastrzeżeniem punktu powyżej, można wprowadzać do Centrum zwierzęta, jeżeli nie są uciążliwe dla pozostałych klientów Galerii. Zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich transporterach zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu. Psy można wprowadzać do Centrum jedynie na smyczy i w kagańcu. Opiekun jest zobowiązany usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez psa.
 • Psy można wprowadzać do Galerii z wyłączeniem strefy tzw. food court oraz sklepów, w których sprzedawane są produkty spożywcze, a także z wyłączeniem innych sklepów, których Najemcy w drodze odpowiednich pisemnych informacji nie dopuszczają obecności psów w swoich lokalach.

W przypadku odnotowania ww. nieprawidłowości prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Centrum pod numerem tel. +48 63 24 69 162

Re­gu­la­min w wer­sji .pdf znaj­dziesz tutaj

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?