Wiosenne targi „Jungle Bazaar” w Galerii nad Jeziorem – 24-25.03 - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

  • pl

24.03-25.03.2023

Wraz z nadejściem wiosny Galeria nad Jeziorem szykuje coś specjalnego dla wszystkich miłośników przyrody, ekologii, a szczególnie kwiatów i roślin ozdobnych. W dniach 24-25 marca odbędzie się tu „Jungle Bazaar”, czyli targi roślin, donic i akcesoriów. Podczas targów możliwa będzie także wymiana roślin, zainicjowana przez lokalną grupę M-Lab, działającą na rzecz klimatu. Ponadto klienci galerii będą mieli okazję otrzymać kwiat doniczkowy
w prezencie.

Już niebawem w Galerii nad Jeziorem zrobi się wyjątkowo zielono. Kilka dni po oficjalnym powitaniu wiosny, 24 i 25 marca odbędą się tu targi roślinności. Jungle Bazaar będzie doskonałą okazją do wybrania roślin i akcesoriów oraz zaczerpnięcia inspiracji z myślą o sezonie ogrodowym.

Podczas targów można będzie zakupić przede wszystkim kwiaty oraz rośliny ozdobne. Wystawcy zaoferują szeroki wybór różnorodnych gatunków roślin, zarówno tych popularnych, najchętniej wybieranych, jak również rzadsze, trudno dostępne w sklepach ogrodniczych okazy. Oprócz samych kwiatów na targach dostępne będą dodatki pomagające w pielęgnacji roślin, m.in. nawozy czy odżywki oraz akcesoria, takie jak donice, osłonki, a także inne dekoracje wnętrz, balkonów i ogrodów. Wystawcy chętnie posłużą swoimi fachowymi radami, pomogą w wyborze odpowiednich roślin oraz dodatków.

24 i 25 marca w godzinach 10.00-19.00, w galerii odbędzie się specjalna akcja, w ramach której można będzie otrzymać zielony podarunek. Osoby, które zrobią zakupy za minimum 150 zł, zapiszą się do newslettera Galerii nad Jeziorem i zgłoszą na stoisko promocyjne będą mogły odebrać kwiat w doniczce w prezencie.

Ważnym aspektem wydarzenia jest także ekologia. 25.03 w sobotę podczas targów Jungle Bazaar obec­na bę­dzie lo­kal­na gru­pa M-Lab, któ­ra dzia­ła na rzecz kli­ma­tu i an­ga­żu­je mło­dzież do wspól­nych ini­cja­tyw w ce­lach eko­lo­gicz­nych. Gru­pa zor­ga­ni­zu­je ak­cję wy­mia­ny ro­ślin. Dzię­ki te­mu każ­dy, kto ma nie­po­trzeb­ne kwia­ty w swo­im do­mu i nie ma po­my­słu co z ni­mi zro­bić, mo­że przy­nieść je na spe­cjal­ne sto­isko, gdzie moż­na od­dać ro­śliny lub wy­mie­nić je na in­ne. Zachęcamy do dzielenia się sadzonkami.

Zapraszamy do wymianki roślinnej!

Jungle Bazaar odwiedzać można w godzinach 10.00-19.00. Wstęp na targi jest darmowy.

Regulamin akcji

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?