FANI MIKOŁAJEK Z PREMIĄ - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

  • pl

1-5.12.2020

Świąteczne dekoracje, pięknie zapakowane prezenty, uśmiechnięte Mikołajki – tak, tak, w Galerii nad Jeziorem czuć już wyjątkowy klimat Bożego Narodzenia. Chcecie do nas dołączyć? Weźcie udział w naszej akcji, wszyscy uwielbiamy przecież niespodzianki.

Zasady są proste. Zróbcie zakupy za minimum 200 złotych, zachowajcie paragon i odbierzcie bon o wartości 30 złotych na kolejne zakupy w naszej Galerii. Możecie łączyć maksymalnie dwa dowody zakupu, w tym z hipermarketu Carrefour (przy założeniu, że minimalna łączna kwota zakupów w galerii wyniesie 50 złotych). Mamy do rozdania aż 500 bonów!

Planujecie mikołajkowe zakupy? A może rozpoczęliście już świąteczne poszukiwania prezentów dla całej rodziny? To znakomita okazja, by wykorzystać dodatkowy bon. Zegarek, sprzęt sportowy, kilka ultramodnych dodatków do codziennych stylizacji, pyszna pizza po zakupowym szaleństwie. Sami zdecydujecie, na co go przeznaczycie. Startujemy już w najbliższy wtorek! Nagrody będziecie mogli odebrać w Punkcie Obsługi Promocji w godzinach 12:00 – 20:00.

Śpieszcie się, akcja trwa tyko 5 dni!

Pamiętajcie, że Galeria nad Jeziorem w peł­ni sto­su­je­ się do wy­­­ty­­cz­nych Rzą­­­du RP oraz wpro­­­wa­­­dzi­ła do­­­da­­t­ko­­­we roz­­­wią­­­za­­­nia zwię­­k­sza­­­ją­­­ce bez­­­pie­­­cze­­ń­stwo klientów i pracowników obiektu. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, by zakupu w naszym Centrum były dla Was przyjemne, inspirujące, ale przede wszystkim bezpieczne.

Apelujemy również o prze­strze­ga­nie podstawowych za­sad i re­guł. Na naszym terenie obo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty na­kaz za­sła­nia­nia ust i no­sa. Pro­si­my Was rów­nież o de­zyn­fek­cję dło­ni, do­sto­so­wa­nie się do za­sad za­cho­wa­nia 1,5 me­tro­we­go dy­stan­su oraz re­spek­to­wa­nie li­mi­tu osób, któ­re jed­no­cze­śnie mo­gą prze­by­wać w po­szcze­gól­nych skle­­pach. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, że od po­­nie­­dzia­ł­ku do pią­t­ku w go­­dzi­­nach 10.00-12.00, w skle­­pach spo­­ży­w­czych, ap­te­­kach oraz dro­­ge­­riach, obo­­wią­­zu­ją go­­dzi­­ny dla se­­nio­­rów.

Zadbajmy o siebie nawzajem. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?