Kontakt

Centrum Handlowe Galeria nad Jeziorem
ul. Paderewskiego 8
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62
e-mail: konin@apsysgroup.pl

Biuro Obsługi Klienta Carrefour
tel.: 63 246 66 00
tel.: 63 246 66 17

Numery telefonów i inne informacje kontaktowe o naszych sklepach znajdą Państwo w SKLEPY.

Dane Spółki
Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.